Subscribe RSS          

2009

-RD-Rovinka

-Obchodné centrum

-Prievidza ASKO nábytok – OC Prievidza

-Eurovea international trade centre

 2011

 -Tesco Malacky

-RD Veličná

-Kaviareň – Bratislava Karlova Ves

-CBC Bratislava – Mlynské Nivy

-Byt – Bratislava

-Westend Square – Bratislava

-LPS SR, š.p. – Bratislava

-River Park – Bratislava

-Azet

2013

 -Elektroinštalácia rodinný dom Zálesie

-Elektroinštalácia rodinný dom  Kvetoslavov

-Rekonštrukcia elektroinštalácie byt Petržalka

-Montáž zabezpečovacieho systému DSC Záhorská  Bystrica

-Montáž zariadení pre počítanie osôb Avion Ostrava

-Inštalácia EZS DSC dom Ivachnová

-Elektroinštalácia rodinný dom Oravská  Poruba

-Elektroinštalácia rodinný dom Oravská  Poruba

-Elektroinštalácia rodinný dom Slovenský  Grob

-Bratislava Aupark inštalácia kamier

-Elektroinštalácia rodinný dom Vasiľov

-Rekonštrukcia bytu Bratislava

-Rekonštrukcia Lekáreň Trstená

-Aquarelax Dolný Kubín

-Montáž zariadení pre počítanie osôb Avion Brno 

-Montáž zariadení pre počítanie osôb Avion Praha

-Výmena napájacích zdrojov na kamerový  systém ExxonMobile Praha

2015

-Inštalácia CCTV a prístupového systému Honeywell  Brno

-Inštalácia CCTV herňa Dolný Kubín

-Inštalácia EZS Rovinka

-Elektroinštalácia rodinný dom Slovenský Grob-Šur

-Inštalácia bleskozvodu dom Leštiny

-Elektroinštalácia dom Veličná 

-Inštalácia aktívneho bleskozvodu Or. Poruba škôlka

-Inštalácia zabezpečovacieho a kamerového systému Microsoft Praha

-Elektroinštalácia byt Bratislava

-Inštalácia prípojky NN

-Inštalácia prípojky NN

-Elektroinštalácie KJG Bratislava

-Liptovská Osada inštalácia bleskozvodu

-Elektroinštalácia MŠ Kňažia

-Inštalácia EZS Slovenský Grob

-Inštalácia pasívneho bleskozvodu Revišné

-Inštalácia aktívneho bleskozvodu Dolný Kubín

-Elektroinštalácia rodinný dom Stupava

-Inštalácia EZS a CCTV Edelstal Rakúsko

2017

-Elektroinštalácia MŠ Vrakuňa Bratislava 2 etapa

-Elektroinštalácia Nemocnica DK vyšetrovňa

-Elektroinštalácia podkrovie Vyšný Kubín 

-Elektroinštalácia Liptovská Osada Gothal Residence

-Technotherm Mokraď štrukturovaná kabeláž

-CCTV systém bytovka DK

-Zvolen osvetlenie záhrady k meštianskemu domu

-Párnica rekonštrukcia kuchyne

-Elektroinštalácia byt Dolný Kubík 

-Inštalácia bleskozvodu Horná Lehota

-Elektroinštalácia rodinný dom Istebné 

-Inštalácia bleskozvodu dom Istebné 

-Elektroinštalácia byt Bratislava Petržalka

-Prípojky NN rodinné domy Brezovec 

-Inštalácia CCTV a prístupového systému Honeywell  Prešov

-Inštalácia EZS firma MPM steel s.r.o

 

2010

-Chatana Pezinskej babe

-RD  Zálesie

-GM Elektro Šamorín

-Zimný štadión O.Nepalu – Bratislava

 2012

-RD – Bratislava

-Byt – Dolný Kubín

-Inštalácia EZS rodinný dom Veličná

-Inštalácia bezdrát. EZS rodinný dom Bziny

-Rodinný Dom Vasiľov

-Kamerový systém Blatná na Ostrove

-Inštalácia EZS,PTV,silnoprúd dom Oravská  Poruba

2014

-Inštalácia EZS Tureň

-Servis a inštalácia CCTV Aupark Bratislava

-Elektroinštalácia rodinný dom Jarovce

-Inštalácia zabezpečovacieho systému Kuchyňa

-Výmena rozvádzača Lekáreň Trstená

-Inštalácia prípojky Leštiny

-Elektroinštalácia rodinný dom Or.Poruba

-Elektroinštalácia rodinný dom Vasiľov

-Inštalácia Aktívneho bleskozvodu Trstená

-Inštalácia EZS Mikona s.r.o Ružomberok

-Elektroinštalácia Byt Bratislava

-Prípojka NN Pribiš

-Inštalácia bleskozvodov Bratislava

-Inštalácia bleskozvodu Kvetoslavov

-Inštalácia Bleskozvodu Jarovce

-Spustenie do prevádzky kotol Attack

-Prípojka NN Jarovce

-Inštalácia CCTV a prístupového systému  Honeywell Brno

2016

-Elektroinštalácia rodinný dom Šenkvice 

-Elektroinštalácia MŠ Vrakuňa Bratislava

-Elektroinštalácia rodinný dom Vasiľov

-Štrukturovaná kabeláž Senec

-Kompletáž rodinný dom Revišné 

-Inštalácia EZS,CCTV Devín

-Inštalácia EZS Stupava

-Elektroinštalácia byt Bratislava Skalná

-Podružné meranie Or.Poruba 

-Elektroinštalácia dom Horná Lehota 

-Inštalácia bleskozvodu Malý Bysterec

-Elektroinštalácia Byt Dolný Kubín 

-Elektroinštalácia Slovenský Grob

-Zapojenie a spustenie kotolne Or.Poruba

-Prípojka NN Istebné 

-Elektroinštalácia Byt Karlovka 

-Inštalácia EZS Stupava

-Prípojka NN Oravská Poruba

-Elektroinštalácia Technotherm Mokraď

2018

-Elektroinštalácia Dolný Kubín Banisko 

-Elektroinštalácia Byt Bratislava Kozia

-Inštalácia EZS dom Koliba

-Elektroinštalácia Rodinné domy Ožnica DK 

-Elektroinštalácia Rodinný dom Leštiny